កំដៅទឹកព្រះអាទិត្យ

ម៉ាស៊ីនកំដៅព្រះអាទិត្យគឺជាការបំលែងពន្លឺព្រះអាទិត្យទៅជាកំដៅសម្រាប់កំដៅទឹកដោយប្រើឧបករណ៍ប្រមូលកំដៅព្រះអាទិត្យ។ ការកំណត់សណ្ឋានជាច្រើនអាចរកបានក្នុងតំលៃខុសៗគ្នាដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយនៅក្នុងអាកាសធាតុនិងអាកាសធាតុខុសគ្នា។ ម៉ាស៊ីនកំដៅទឹកព្រះអាទិត្យត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់លំនៅដ្ឋាននិងកម្មវិធីឧស្សាហកម្មមួយចំនួន។

ឧបករណ៍ប្រមូលកម្ដៅព្រះអាទិត្យធ្វើឱ្យទឹកហូរសកម្មដែលហូរចូលក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកសម្រាប់ប្រើពេលក្រោយ។ ចានកំដៅទឹកព្រះអាទិត្យសកម្ម (បូម) និងអកម្ម (ទប់ស្កាត់ការជម្រុញ) ។ ពួកគេប្រើតែទឹកឬទឹកទាំងទឹកសុទ្ធ។ ពួកគេត្រូវបាន heated ដោយផ្ទាល់ឬតាមកញ្ចក់ពន្លឺផ្តោតអារម្មណ៍។ ពួកវាធ្វើអាជីវកម្មដោយឯករាជ្យឬជាកូនកាត់ដោយប្រើកំដៅអគ្គីសនីឬឧស្ម័ន។ នៅក្នុងការដំឡើងទ្រង់ទ្រាយធំកញ្ចក់អាចប្រមូលផ្តុំពន្លឺព្រះអាទិត្យចូលទៅក្នុងឧបករណ៍ប្រមូលតូចជាង។